PNT được thành lập bởi các thành viên nhiều năm kinh nghiệm trong chuyển giao thiết bị gia công ngành nhựa từ châu Âu. Được viết tắc từ Product – Nation – Technology, chúng tôi mong muốn đem đến cho quý khách thiết bị chất lượng, công nghệ tiên tiến nhưng  phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam.
Giới thiệu
  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach