Drossbach - Thiết bị đùn ống gân

5

• Thiết bị sản xuất ống gân
• Đầu khuôn
• Khuôn
• Thiết bị trước & sau đùn
• Máy đùn
• Máy dập lỗ
• Máy cưa
• Trạm xử lý ống

  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach