Hội nghị Quốc tế về ống nhựa tại Trung Quốc

Hội nghị Quốc tế về ống nhựa tại Trung Quốc

 Đây là năm thứ 4 Trung Quốc tổ chức Hội nghị Quốc tế về ống nhựa, diễn ra ở Thường Hải ngày 21-22/9 vừa qua.  Rollepaal là nhà tài trợ chính cho sự kiện này. Bên cạnh hiện diện như nhà tài trợ chính, ông Rob Spekreijse-CEO của Rollepaal cũng có bài trình bày về những phát triển mới nhất trong sản xuất ống O-PVC và lợi ích mà O-PVC có thể đem lại cho thị trường Trung Quốc.

Bài phát biểu sẽ nói về quá trình và lý do người ta thực hiện cải tiến từ 1972 đến nay, giải thích các điểm khác nhau trong công nghệ, cũng như các giải pháp khác nhau giữa nhà cung cấp thiết bị. Bài phát biểu cũng mô tả các điểm chính các điểm chính yếu của O-PVC trong những năm sắp tới. Trong đó, một số điểm liên quan đến thị trường Trung Quốc.

Rollepaal kết nối với hội nghị ống nhựa qua giải pháp tiết kiệm chi phí cho sử dụng chi phí an toàn hiệu quả và bền vững. Cải tiến đem lại tiện ích cho khách hàng và họ cũng là người được tưởng thưởng cho  những nổ lực và tiên phong sử dụng công nghệ mới trên thị trường.  Các giải pháp tiết kiệm chi phí của Rollepaal có thể liệt kê như RBlue cho sản xuất ống OPVC, đầu khuôn đa lớp RMD cho các loại nguyên liệu có độ nhớt khác nhau, và đùn trực tiếp (RDA) CaCo3 trong dây truyền đùn ống PVC.

Chúng tôi tự hào là nhà tài trợ cho Hội nghị Quốc tế về ống nhựa tại Trung Quốc và mong đợi sẽ đóng góp vào sự phát triển của ngành ống nhựa.

  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach