Vuốt định cỡ

Vuốt định cỡ "coolneck"

Cập nhật thay đổi kỹ thuật
12.20.2014
Rollepaal cải thiện vuốt định cỡ để tăng công suất và giới hạn sự thay đổi bất thường trên bề mặt ống trong quá trình sản xuất. Với vuốt định cỡ thông thường (hình bên trái), nước được phun trực tiếp lên ống khi đi vào vuốt và tạo một lớp màng nước giữa ống và vuốt. Điều này có thể gây bất thường lên bề mặt ống.

Với vuốt định cỡ thiết kế mới (hình bên phải), ống không được làm mát bằng nước trực tiếp khi đi vào vuốt. Để làm mát ống, nước được phun lên bề mặt ngoài của vuốt. Kết quả là bề mặt ngoài ống sẽ “đông” lại. Như vậy, làm cho lớp ngoài cùng cứng hơn, ống sẽ láng và bóng hơn mà không có khiếm khuyết.


  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach