Máy trộn cho masterbatch MB

5
Để đạt nhiệt độ yêu cầu, các nguyên liệu nhạy cảm với nhiệt cần một quy trình trộn gồm ma sát và nhiệt. Các yêu cầu này chỉ có thể đáp ứng bởi một hệ thống trộn như máy trộn quy trình MB của Henschel.
Nguyên tắc cơ bản cũng giống như máy trộn nóng cao tốc FM. Tuy nhiên, việc kết hợp cánh trộn nguội và trục trộn cùng với nhiều vùng làm mát của bồn trộn làm cho quá trình trộn của máy trộn MB có thể đáp ứng cao nhất yêu cầu trong công nghiệp nhựa và gia công bột màu.

Nhờ kết hợp quy trình gia công và làm mát nguyên liệu trong quá trình trộn, chi phí vệ sinh giảm đáng kể và tạo nên lợi thế khi thời gian dừng máy ngắn lại. Ngoài các tính năng trên, quy trình trộn đặc biệt như tạo liên kết trong phủ bột kim loại còn có phần mềm phát triển đặc biệt cho đạt kết quả tối ưu và sản phẩm chất lượng cao.

 
Link Nhà cung cấp
  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach