Plastic recycling

Plastic recycling

 Zeppelin cung cấp cả giải pháp trữ và tải liệu cho các nhà máy tái sinh nhựa ♻ 👍 
Get more information: 👉www.zeppelin.com/de-en/systems/industries/kunststoffrecycling/

Tái chế và sấy kết tinh nhựa PET

Việc sử dụng nhựa PET đang phát triển trên toàn thế giới, đặc biệt trong sản xuất chai nhựa. Đặc biệt ở các nước Châu Á, một lượng lớn nguyên liệu có nguồn gốc từ chai nhựa phế phẩm đã được tái sử dụng cho nhiều ứng dụng công nghiệp như sản xuất sợi cho ngành dệt.

+ Chi tiết

  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach