Đầu khuôn - đa lớp

5
Đầu khuôn đa lớp của Rollepaal (RMD) được thiết kế đột phá để cải thiện hiệu suất, dựa trên nguyên tắc phân nhánh đối xứng đầu vào dòng chảy các lớp. Sự đối xứng của dòng chảy đảm bảo độ phân bố lớp tốt nhất, cũng như giữ cho dòng chảy có chiều dài bằng nhau. Điều này làm cho khuôn độc lập với độ nhớt của nhựakhông cần thiết tạo ra khe chặn với chiều dài khác nhau theo hướng chu vi để hiệu chỉnh dòng chảy. Thiết kế phân chia đối xứng với kênh tròn ngắn cho mỗi đĩa loại bỏ rò rỉ. Việc vệ sinh khuôn nếu cần thiết cũng thuận lợi vì các kênh có hình tròn, có chiều dài ngắn và dễ dàng tiếp cận. Phù hợp cho sản xuất là điều cốt lõi trong thiết kế đầu khuôn Rollepaal, giúp cho sử dụng dây chuyền đùn hiệu quả hơn. Hơn nữa, việc thiết kế đầu khuôn đa lớp của Rollepaal tập trung vào 2 vùng nén ép, theo moduntháo lắp khuôn nhanh. 
Link Nhà cung cấp
  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach