Đầu khuôn - đơn lớp

5
Đầu khuôn đơn lớp của Rollepaal (RSD) dùng cho sản xuất ống PVC cứng. Đây là thiết kế đột phá của Rollepaal để cải thiện hiệu suất. Kết cấu đầu khuôn dạng “nhện” thân thiện với người sử dụng dựa theo kinh nghiệm của thế giới. Đầu khuôn vững chắc và dễ dàng tháo lắp. Dòng chảy được tối ưu hóa cho sản xuất tin cậy, cho công suất cao và đa dạng công thức sử dụng. Nhờ độ nén ép cao (2 vùng nén ép), ống sản xuất ra trơn láng và không có đường nhện yếu. Phù hợp cho sản xuất là điều cốt lõi trong thiết kế đầu khuôn của Rollepaal, giúp cho việc sử dụng dây chuyền đùn hiệu quả hơn.
Link Nhà cung cấp
  • Dega
  • Greiner
  • Neue Herbold
  • Rollepaal
  • Worldpoly
  • Zeppelin
  • Drossbach